Най-ново от видео зоната

Peri VARIOKIT – рентабилно инженерно решение в строителството

Peri VARIOKIT – рентабилно инженерно решение в строителството

Автор ПЕРИ България ЕООД

Peri VARIOKIT е универсална модулна система, която предлага стандартни компоненти с широко приложение в строителството.

VARIOKIT се използва много успешно за мостови конструкции с различни напречни сечения с надстройка.

Новите компоненти за надлъжна посока на балансираното конзолно оборудване, могат да бъдат бетонирани сегменти с дължина до 5,75 m.

Повече информация за модулна система VARIOKIT от Peri. 

Браншове: Кофражи, Скеле

Филтър

Фирми

Браншове

Видео зона