Най-ново от видео зоната

Подови системи RÖFIX част 2 от 4

Подови системи RÖFIX част 2 от 4

Автор РЬОФИКС ЕООД

Стъпки за полагане на подови покрития със системни решения от RÖFIX :

Подготовка за полагане на замазка
- почистване на повърхността
- определяне на измервателни точки
- полагане на делатационна фуга
- определяне височината на полагане, чрез измерване с лазер
- затваряне на външни отвори

Полагане на течна замазка RÖFIX :
- контролиране на консистенцията
- контрол на дебелината на замазката
- разстилане на замазката с движения на кръст

Краен резултат, постигане на перфектна гладка повърхност!

Филтър

Фирми

Браншове

Видео зона