Браншове

ИНТЕРВЮТА

Актуални интервюта в областта на строителството, строителни материали, строителни системи, иновации в строителството

Чех Пласт ООД с успехи и на международния пазар

г. Автор ЧЕХ ПЛАСТ ООД

Интервю с инж. Димитър Иванов – управител на Чех Пласт ООД . Вече 17 години Чех Пласт ООД успешно се развива на пазара. Преди няколко месеца открихте нова производствена база