Най-ново от видео зоната

Фрезоване по размер от Стримона

Фрезоване по размер от Стримона

Автор СТРИМОНА ЕООД

С модерното и високотехнологично оборудване в производствените бази на СТРИМОНА, могат да се фрезоват детайли на точен размер, на три различни нива.

Групата СТРИМОНА инвестира в модерно и високоефективно оборудване за механична обработка, което в съчетание с висококвалифицирания и опитен екип оператори, технолози и инженери, гарантира качествената обработка на детайлите.

Филтър

Фирми

Браншове

Видео зона