Филтър

Бранш

Фирми

Двойно усукана телена мрежа за армиране на асфалтови настилки


ПРОДУКТ НА: ВИ ДЖИ ЕФ ООД
   +359 2 44 55 100, +359 2 962 96 96
   www.vjf.bg
vjf-roadmesh-mreja-0
Двойно усукана телена мрежа за армиране

Road Mesh® представлява двойно усукана телена мрежа, с напречно усилващи стоманени пръти, която се характеризира с висока якост на опън. 

Триизмерната ѝ геометрия благоприятства сцеплението с положения материал, като осигурява оптимално разпределяне на товара и добро съпротивление на срязване. Армирането на асфалта ограничава образуването на пукнатини и коловози в пътната настилка и спомага за удължаване на експлоатационния ѝ срок.

vjf-roadmesh-mreja-01

Армиране на асфалтова пътна настилка с цел ограничаване: 

  • предаване на пукнатини от долен пласт / биндер/ към износващ пласт на пътната настилка;
  • формиране на пукнатини вследствие износване/ умора/ на материала;
  • възникване на пукнатини вследствие на температурни колебания;
  • образуване на коловози и нагъвания по време на експлоатация;
  • дефекти в настилката при разширения на пътното платно;
  • напукване на пътната настилка по направление на оста на пътя, в близост до външен ръб на пътното платно;
  • последиците при пропадане на някой от пластовете на пътната конструкция;
  • възможни дефекти при надграждане на бетонови настилки;
  • напукване на асфалтовата настилка при пътища, подложени на големи натоварвания.

Други продукти от ВИ ДЖИ ЕФ ООД

Виж Всички продукти на фирмата »