КАБ изготвя нов строителен закон

г. Автор
строителен закон

Координационният съвет на браншовите организации в строително-инвестиционния сектор ще работи за облекчаване на процедурата по издаване на разрешение за строеж.

Инициативата за нормативна реформа ще се развива паралелно в две направления. Това съобщиха от Камарата на архитектите в България.

По-дългосрочният и радикален план съдържа създаването на изцяло нов закон под формата на кодекс, който да обедини и замени функциите на сега действащите Закон за устройство на територията /ЗУТ/, Закон за регионалното развитие, Закон за устройството и застрояването на Столичната община и Закон за устройството на Черноморското крайбрежие.

В по-краткосрочен аспект се предвижда да бъдат предложени спешни промени в тази посока в ЗУТ. Проектът за изменение и допълнение на ЗУТ ще бъде разработен и съгласуван в сътрудничество с Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) към Столична община и след това внесен за разглеждане в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

В настоящия момент процедурите по издаване на разрешение за строеж са тромави и продължителни, тъй като нужно съгласуване и одобрение на всички проектни части в различни административни звена, коментнират от Камарата. Издаването на документа отнема от 3 до 5 месеца, което затруднява инвестиционния процес. Нужна е оптимизация на процедурата, която да регулира функциите и да разпредели правилно отговорностите между всички участници в строително-инвестиционния сектор. За тази цел може се почерпи опит от германските практики, при които процедурата е значително облекчена и се изисква по-малък обем документация, коментират от бранша.

В Германия разрешение за строеж се получава след одобряване на идейния проект и съответствието му с предвижданията на градоустройството. В техническата и работната фаза на проекта, отговорността за качеството и пълнотата на отделните части е на главния проектант. По този начин не се дублират дейностите на администрацията и на експертите – автори и консултанти на проекта.

Координационният съвет е създаден през есента на 2020 г. с цел обединяването на браншовите организации по ключовите теми и проблеми, свързани с развитието на строително-инвестиционния сектор. В съвета участват Камарата на архитектите в България, Камарата на строителите в България, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на инженерите по геодезия, Съюзът на архитектите в България, Българската асоциация на архитектите и инженерите – консултанти и Националната асоциация на строителните пръедприемачи.Етикети:

Посетете и харесайте страницата ни във Facebook

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *