Иновативни решения за армонасипни конструкции с модулни системи

г. Автор
армонасипи

През последното десетилетие в България армонасипните конструкции намират все по-широко приложение, както в инфраструктурното, промишленото, гражданското и хидротехническото строителство, така и в минното дело.

Проектанти и строители ги разпознават като ефективно, сигурно и качествено решение за множество от предизвикателствата, с които се сблъскват в работния процес – укрепване на откоси, брегоукрепване, усвояване на терени и др.

Армонасипите, изградени от модулни системи, са от ново поколение, заместващо класическите конструкции с геомрежи тип Wrap around. Модулните системи притежават множество технически и технологични предимства. Различните видове модулни елементи и възможността те да се комбинират в смесени конструкции позволяват на проектантите да оптимизират максимално решението си, съобразявайки го с всички възможни характерни особености на конкретния проект.

армонасипи
Иновативни решения за армонасипни конструкции с модулни системи

Елементите могат да бъдат с вертикално, каменно лице или с наклонено, каменно или „зелено” лице. Разновидността и свойството им да се съчетават взаимно, позволяват постигането на вертикалност на конструкциите, максималното усвояване на терен, оптималното използване на налични на обекта материали, съвместимостта на армонасипите в различни терени и интегрирането на разновидни конструкции. Модулността им спомага за редукция на сроковете за изпълнение и икономически ползи, а факторът „човешка грешка” е минимализиран. Основен компонент на всички модули е двойно усуканата, хексагонална, телена мрежа , която предотвратява разплитане в случай на скъсване, гарантира гъвкавостта на конструкцията при локални деформации и преразпределението на усилията в нея. Телта е с висока антикорозионна защита и допълнително полимерно покритие, които отговарят на клас на корозионна устойчивост C4 (силно агресивна среда) съгласно международния стандарт EN 10223-3:2013. Съответно модулните системи са приложими за най-висок клас съоръжения.

армонасипи

Гъвкавостта на решенията с армонасипни конструкции с модулни елементи е изпитана нагледно при изграждането на армонасип в близост до Републикански път I-5 в землището на с. Лозенградци (обл. Кърджали). ВИ ДЖИ ЕФ изготви работния проект, достави материалите и изпълни укрепването на откос съвместно с Герт Груп ЕООД. Инвеститор на проекта е Петрол Инвест Трейдинг Груп, а заданието – надграждане и стабилизиране на прилежащ терен за изграждане на бензиностанция и осигуряване устойчивостта му във времето.

армонасипи

Комплексната система, с която е изграден армираният насип, дава възможност за оптимално усвояване на съществуващия терен съгласно границите на имота.

Изградена е конструкция тип армиран насип, състояща се от два вида модулни елементи. Основата (вис. 4-8 м) е комбинация между фабрично плетени габиони и модулни системи с вертикално каменно лице. Втората зона е висока 3 – 14 м и е изградена от модулни елементи с наклонено на 70° лице, зад което е положена биорогозка и слой хумусна почва, благоприятстващи развитието на растителност. Всички видове модули притежават армиращи опашки, които имат за цел поемането на експлоатационните и други въздействия и за редуцирането на деформациите.

За да се оптимизира решението, опашките са дублирани с армиращи, високоякостни геомрежи в дълбочина.

армонасипи

Първоначално в проекта е предвидена височина на конструкцията от
15 м, но в течение на изпълнението се налагат извънредни мероприятия, поради лоши геоложки резултати. Гъвкавостта на решението с хибридна армонасипна конструкция позволява препроектиране и надграждане на армонасипа във височина до над 20 м без значителни промени в геометрията му и заложените елементи. Дължината на изградената конструкция е 154 м.

армонасипи

Друг знаменателен за мащабите на България е проектът, в който отново ВИ ДЖИ ЕФ съдейства за изготвянето на техническо решение, достави материалите, изпълни две армонасипни конструкции и извърши супервизия на останалите четири, част от трасето на новостроящия се участък от АМ „Хемус” между Ябланица и п.в. Боаза. Прилагането на комплексната система, с която са изградени армонасипите, дава възможност оптимално да се редуцира обемът на изкопно-насипните работи, което води до икономически ползи и съкращаване на сроковете за изпълнение.

армонасипи

Техническото решение предвиди изграждането отново на смесени конструкции чрез продукти с различни лица и наклони. Съоръженията отново се състоят от две части. Основите са изпълненени с модули с вертикално каменно лице(вис. 1-7 м). Втората зона достига височини над 20 м и се състои от фабрични модулни системи с наклонено на 70° лице, зад което е положена синтетична рогозка и 30 см хумусна почва, благоприятстващи за развитието на растителност.

армонасипи

В строящия се участък от магистралния път са конструирани армонасипи с различни сложност, дължини, достигащи над 300 м, височини – над 27 м, които размери са рекордни за армонасипни конструкции на територията на България.

армонасипи

Разновидността на модулните елементи позволява и изграждането на вертикални съоръжения, каквито са устоите на надлеза над път I-9 Слънчев бряг – Бургас, свързващ Ахелой и с. Тънково. За тази цел са използвани системи с вертикално, каменно лице с армиращи опашки, дублирани от високоякостна геомрежа в дълбочина. Гредите на мостовата конструкция стъпват директно върху армонасипите, което ги превръща в първите носещи устои от този вид в България. Височината им достига до 8 м, а дължината е над 280 м. Още в началото на експлоатационния живот на съоръжението, МПС нанесе локални повреди на един от модулните елементи без да настъпят, каквито и да е последствия за устойчивостта на армирания насип, след което бяха извършени и локални ремонтни дейности.

армонасипи

Подпорните конструкции от геосинтетични материали намират все по-широко приложение в световен мащаб, както и в България, поради отличните си якостни, деформационни, химични и биологични характеристики, което дава своето екологично отражение върху околната среда.

ВИ ДЖИ ЕФ притежава дългогодишен опит и капацитет в консултациите и реализирането на ефективни и комплексни решения с армонасипни конструкции.
Посетете и харесайте страницата ни във Facebook

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *