НОВИНИ С ЕТИКЕТ "Новини"

Актуални новини, новини за строителни тенденции, новини за архитектура, новини в България, световни новини
proektirane

КИИП настояват за отделни търгове за проектиране и строителство

г. Автор Строители-бг

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) посочва, като основна причина за некачественото изпълнение на строежите е възприетата форма на възлагане на обществените поръчки, наречена "пълен инженеринг", ползвана като масова практика през последните 10 години у нас.

Етикети:
train-to-nzeb-0

Европейският проект Train-to-NZEB представи своите резултати

г. Автор Строители-бг

Над 900 строителни специалисти са обучени в Центъра за знания за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите в УАСГ по повече от 20 учебни програми по актуални теми от българската и европейската строителна практика по европейския проект Train-to-NZEB.

Етикети: