Община Свищов подаде проектно предложение за изграждане на Дунавски индустриален технологичен парк

г. Автор
технологичен парк

На 16 ноември бе официално входирано предложението за изпълнение на инвестиции „Изграждане на “Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ за близо 50 млн. лева.

Проектът за развитие на Дунавски индустриален технологичен парк, който предстои да бъде реализиран в община Свищов се осъществява с подкрепата на ключови национални и международни партньорства и държавните институции.

През 2018 година община Свищов придобива официално терените на бившите казарми, след което е взето първото решение за създаването на такава зона. С него Общината заявява желанието си за изграждане на Дунавски индустриален технологичен парк и започва процес по преобразуването на съответните имоти.

През същата година започват дейностите за изготвяне на ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план и план за регулация и застрояване/ на бъдещата Индустриална зона. При нейното идейно проектиране са прецизирани най-добрите възможности.

За да се гарантира сигурността на бъдещото строителство върху терена, в края на 2022 година МРРБ предостави средства в размер 1.6 млн. лв. на община Свищов за бързи проектни геоложки проучвания на терени в цялата зона на бившите казарми. С цел проучване на земните пластове, са извършени 22 сондажа на дълбочина 60 м.

С реализирането на Дунавския индустриален парк пред община Свищов се отварят възможности, от които ще се възползват не само инвеститорите, но и жителите на цялата община. Откритият по време на предварителните проучвания минерален извор, в близост до терена на Дунавския индустриален парк, който ще захранва обществените зони и ще е предпоставка за развитието на балнеология не само в зоната, но и в града.

Друг важен момент е изграждането на скоростната отсечка до бъдещата автомагистрала Русе – Велико Търново, която ще гарантира отлична транспортна свързаност на общината с близките областни центрове и националната пътна мрежа. През септември министърът на транспорта подписа писмо, с което четирилентовият скоростен път до Свищов става обект от национално значение и ще бъде изграден успоредно с автомагистралата Русе – Велико Търново.

Изграждането на тази сложна и мащабна инфраструктура по всички изисквания, ще създаде благоприятни условия за инвеститорите – местни и чуждестранни, които ще имат подкрепата на община и държава. 
Посетете и харесайте страницата ни във Facebook

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *