Спряха изграждането на нов правителствен комплекс в „София Тех Парк“

г. Автор
София Тех Парк

Правителството взе решение да бъдат спрени всички действия и процедури, свързани с изграждането на нов правителствен комплекс на територията на „София Тех Парк“ АД от „Държавна консолидационна компания“ ЕАД (ДКК ЕАД) до обединяване на всички заинтересовани ведомства около конкретната нужда от строителството му.

За целта ще бъде сформирана Междуведомствена работна група към Министерството на икономиката. В нея ще бъдат включени всички заинтересовани ведомства. Нената работа ще бъде да разгледа необходимостта и целесъобразността от строителството на нов правителствен комплекс.

Работната група ще анализира конкретните изисквания за работни и поддържащи дейността помещения, тяхното разпределение и други специфични особености, необходими за изработване на функционален идеен проект и да представи доклад от дейността си пред Министерския съвет с цел окончателно взимане на решение.
Правителството оправомощава министъра на икономиката да сведе до знанието на ДКК ЕАД и „Монтажи“ ЕАД така приетите решения и да възложи на ДКК ЕАД предприемането на необходимите действия, за ограничаване потенциалните вреди за държавата, както и за нейните дъщерни дружества.
Посетете и харесайте страницата ни във Facebook

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *