Безопасно използване на скеле

г. Автор
Бранш: Скеле
peri

Строителството на високи сгради представляваше една от най-дискутираните теми. Столицата ни променя непрекъснато своя облик, строят се все по-високи сгради и небостъргачи. София се е превърнала в строителна площадка. Архитекти и инженери се грижат за естетиката и правилните изчисления на сградите, строителите следят за спазването на проекта и сроковете. Съществува един важен последен детайл, който доста често подценяваме на строителната площадка – безопасността.

Какви са причините?

Безопасността е изключително важен въпрос, не само в строителството, но и във всякакъв друг вид дейност или промишленост. Неспазването на необходимото ниво на сигурност на строителната площадка е причина за редица злополуки – от леки наранявания до тежки контузии с фатален край.

peri

Според изследвания, направени в САЩ, около 43,9% от инцидентите са в резултат на падане от височина, а 25,7% са причинени от удар от предмет в движение. Според статистическите данни на OSHA всяка година в САЩ около 10 000 строителни работници  получават някаква степен на нараняване при авария на скеле, а 88 загубват живота си. Ако внимателно анализираме причините за злополуките, ще стане ясно, че над 50% от тях биха могли да бъдат предотвратени при следване на наредбите за безопасност.

Причините за авариите при скелетата условно може да разделим на три части – технически, организационни и човешки грешки. Ще се спрем внимателно на всяка една от тях.

peri

Техническите причини за разрушението на скелето могат да са дефектно оборудване, нестабилна основа, претоварване, неправилна поддръжка и други. На строителната площадка всички дейности, свързани с работата на височина, в частност със скеле, трябва да отговарят на изискванията на Наредба 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. В документа са изброени всички необходими правила и мерки за безопасната работа, която да предотврати рисковете от инциденти. Съгласно стандарта ЕN 12810 всяко едно скеле притежава определена маркировка, указваща класа за допустимо натоварване, удароустойчивостта му, широчината на пътеката и други важни показатели. Различните характеристики правят едно съоръжение, подходящо за определените условия на обект А, но за обект В го правят ненадеждно и опасно.

Изключително важно е при монтажа на скелетата да се използват точните указания за поставяне, свързване и закрепване, дадени от производителя и/или доставчика. Много добра практика у нас, на една от най-известните фирми за кофражи и скелета, е изработването на индивидуален проект за всеки обект. Той включва всички необходими чертежи и спецификации, както и възможността за консултации със специалисти в областта. Това гарантира сигурност при избора, монтажа и последващите дейности. Освен пълна информация и необходимите изчислителни проверки съгласно действащите норми, инвеститорът получава ефикасни решения, комбиниращи балансирана стойност на обекта и високо качество. По този начин проблемът с високата инвестиция за подходящото скеле се елиминира. Така се залага на безопасността и сигурността, както и на изгодното качествено изпълнение.

Организационните причини за аварии на скелета са неправилното разполагане на съоръжението в близост до електрически инсталации, неправилно монтиране, удар от превозно средство или стрела на кран. Решенията на тези проблеми са обучения на строителните техници, ръководители, които да участват в монтажа и демонтажа. Необходимо е да се вземат мерки за защита чрез заземяване на скелето, избиране на място, което да е далеч от електрически инсталации, обезопасяване и други. Организационните причини за аварии могат да се предотвратят чрез консултации с компетентни лица, които да разработят правилните решения.

Броят на човешките грешки, които са причина за инциденти, лесно може да се намали чрез използване на необходимото оборудване, предпазни мерки, информираност на работниците и контрол.

Изключително важно е да се проверява периодично състоянието на скелето от квалифицирани работници, които адекватно да оценят годността му. Съгласно нормите се забранява използването на съоръжения, съставени от части на различни производители, заради невъзможността за оценка на носимоспособността и устойчивостта му. При нередност, дефект или отклонение от проектното положение на скелето се забранява ремонтните дейности, извършени от неквалифицирани лица.

За да се намалят инцидентите, причинени от аварии на скелета на строителната площадка, най-сигурният подход е да се обърнем към професионалистите в областта за компетентно мнение и помощ. Всички своеволия, неотговарящи на изискванията, биха могли да доведат до инциденти с леки или тежки наранявания.

peri

Системите скеле на PERI България отговарят на най-високите изисквания за безопасна работа по височина. В портфолиото на компанията са включени фасадната система PERI UP Easy и модулната система PERI UP Flex, която намира широко приложение в целия строителен сегмент – от жилищни сгради през индустриални обекти, както и в инфраструктурното строителство.
Посетете и харесайте страницата ни във Facebook

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *