Производство и монтаж на стоманени конструкции за сгради от Стримона

г. Автор
Стримона

Повече от 25 години групата „Стримона“ развива и непрекъснато усъвършенства една от основните си дейности, а именно производството и монтажа на стоманени конструкции за сгради.

Поради многобройните предимства, които имат, стоманените конструкции се превърнаха в предпочитани и широко търсени от клиентите. Със стоманените конструкции преди всичко се достига функционалната универсалност на носещите конструкции изобщо без значение на тяхното приложение – в строителство, машиностроене, промишленост и пр., без значение на вида, формата, размерите, потребности на сгради и съоръжения. По широкото навлизането на стоманени конструкции като главни носещи конструкции на сгради и съоръжения даде една значителна свобода да бъдат реализирани сгради със големи размери, големи отвори и изключително сложни геометрии.

Стримона

С технологичното си оборудване и квалифициран персонал Стримона е предпочитана от клиентите, както в България, така и в чужбина. Всеки етап от производството до монтажа на конструкциите, минава стриктен контрол от нашите специалисти.

Високото качество на продукцията си Стримона гарантира със:

  • Сертификат за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015;
  • Сертификат за производство на конструкции с Клас на изпълнение до EXC3 съгласно EN 1090-2;
  • Сертификат съгласно БДС EN ISO 3834-2, за изработка на стоманени конструкции и заварени детайли;
  • Сертификат за безопасна работна среда по БДС ISO 45001:2018;
  • Сертификат за отговорно отношение към околната среда по БДС ЕN ISO 14001:2015.

Стримона

Техническите ръководители на Стримона ежегодно преминават курсове за „Координатор по безопасност и здраве в строителството“ и „Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството“. Стриктно се спазват всички изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. Всички монтажни и строителни групи са оборудвани с лични предпазни средства за работа, както на земята така и на височина. За всеки конкретен обект се изготвя оценка на риска.

Повече за Стримона може да прочетете тук.
Посетете и харесайте страницата ни във Facebook

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *