БАУМИТ NHL MP – варова мазилка за възстановяване на исторически сгради и за осигуряване на здравословен климат

г. Автор
Бранш: Мазилки
мазилки Баумит

Мазилките имат основно предназначение да съхраняват конструкцията, да оформят крайната визия на стените и да бъдат регулатор на климата в помещенията.

При санирането на исторически сгради те трябва да съхранят и автентичността на фасадите. Това налага използването на варови мазилки с максимално близък състав до онези, използвани по време на строителството на съответния обект.

Разработената от Баумит хастарна мазилка NHL МР е със свързващо вещество природна хидравлична вар. Тази мазилка е специално разработена за приложение както за исторически постройки и паметници на културата, така и за модерни сгради в светлината на здравословното им обитаване. Тя е елемент от цялостно системно решение Баумит NHL, което включва и други продукти: фина финишна мазилка, шпакловки с различни зърнометрии и крайни покрития. Освен че са без портландцимент, тези продукти са и без наличие на хидрофобни добавки и допълнителни органични свързващи дисперсии.

мазилки Баумит
Баумит NHL МР – хастарна машинна мазилка

Баумит NHL МР – хастарна машинна мазилка е силно паропропусклива и съхне без особени напрежения. Тя може да се използва както за вътрешни, така и за външни стени. Преработва се машинно. Мазилката притежава отлични свойства за регулиране на климата в помещенията. Тя може да се полага върху попиващи минерални основи, като например зидария от плътни тухли, камък, циментови блокчета, бетон, варовик, тухли с отвори, както и върху силно порьозна зидария.

мазилки Баумит
Баумит NHL Пре – шприц за подобряване на сцеплението

Върху гладки бетонови, по-слаби или слабопопиващи основи, преди нанасяне на мазилката се полага Баумит NHL Пре – шприц за подобряване на сцеплението и за уеднаквяване на попиващата способност на основата. Шприцът се изпръсква върху изсъхналата основа обикновено по цялата площ, като трябва да се поддържа влажен в първите 1–2 дни. Той съхне минимум 2–3 дни преди полагане на мазилката. Ако шприцът е съхнал по-дълго време е добре основата предварително да се навлажни. В отделни случаи, нанесена като първи слой, Баумит NHL МР може да играе ролята на предварителен шприц.

Препоръчва се много гладки бетонни повърхности да се обработват предварително с Баумит СуперПраймер или да се изпълнява предварителен свързващ мост с Баумит NHL Мулти – шпакловка, на хоризонтален гребен.

В зони на преход между различни строителни основи или при преход към положени на малък участък от площта топлоизолационни плочи се препоръчва предхождащ армиран слой с Баумит NHL Мулти на хоризонтален гребен и припокриване на прехода с широчина 20 см, за намаляване на опасността от по-късно образуване на пукнатини в тези зони.

Други подготвителни работи, свързани с основата, като например замазване на шлицове и фуги, се изпълняват в отделен работен цикъл, преди започване на измазването. По всички кантове и ъгли на стените трябва да се заложат неръждаеми профили (например Баумит Ъглов профил за мазилки – пластмасов), като монтажът им се изпълнява с несъдържащи гипс продукти.

мазилки Баумит
Мазилка Баумит NHL МР се полага със стандартни машини за мазане

Баумит NHL МР се полага със стандартните машини за мазане. Зърнометрията й е до 2 мм, което създава относително груба повърхност. Дебелината на полагане трябва да е минимум 10 мм до максимум 25 мм на слой. При необходимост от нанасяне на втори слой, първият се оставя грубо изтеглен, на хоризонтален гребен, а последващият се изпълнява след минимум 12 часа, но след не повече от 1 ден. Преди полагането на следващи покрития (слоеве), мазилката се оставя да съхне 7–10 дни на всеки сантиметър дебелина, а преди нанасяне иа силикатни бои – минимум 4 седмици.

При площи, които ще се покриват с плочки, за постигането на равна повърхност, е добре да се използват профили „майки“, като мазилката не трябва да се пердаши. Баумит NHL MP не е подходяща основа за голямоформатни стенни плоскости. От друга страна може да се използва като основа за малоформатни плочи, включително в умерено влажни зони (например бани, тоалетни, кухни). В този случай се изисква да има достатъчен технологичен престой за съхнене на основата от поне 8 седмици.

мазилки Баумит

За доброто протичане на процеса на свързване Баумит NHL MP изисква наличието на пресен въздух. Оптимални условия за набирането на якост на мазилката се осигуряват при достатъчно проветряване на помещенията. При външно полагане, вятър и високи температури, трябва да се внимава мазилката да се поддържа влажна, а при ниски температури – да се осигури достатъчно време за съхнене/набиране на якост (евентуално да се вземат мерки срещу замръзване!).

Повече информация за Баумит NHL MP и за останалите NHL продукти можете да получите от нашите продуктови мениджъри на тел. 02 9266 911 или на нашата интернет-страница www.baumit.bg.
Посетете и харесайте страницата ни във Facebook

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *