Hörmann предлага подкрепа при дигиталното проектиране на сгради

г. Автор
BIM данни
Hörmann предлага BIM данни за повече от 100 продукта от всички продуктови категории. Така архитекти и проектанти могат да се връщат към триизмерни обекти на строителните елементи на производителя на врати за дома и индустрията и да ги използват при изготвянето на концепции по своите проекти.

Дигитално проектиране с BIM модели

От началото на 2018 г. Hörmann предоставя на разположение BIM данни, които допълва непрекъснато. Към момента могат да бъдат използвани BIM данни за повече от 100 продукта от всички продуктови категории.

„Нашето предложение се приема много добре. Със стартирането на проекта се увеличи търсенето и след близо две години можем да погледнем назад към първите приключени и проектирани с нашите BIM данни проекти“, прави първа равносметка Кнут Хауфе (Knut Haufe), ръководител на екипа за програмата за архитекти и BIM в Hörmann. Значението на цифровата информация нараства непрекъснато и компания Hörmann е убедена, че производителите на строителни продукти ще имат ключова роля в оформлението на BIM процеса, казва още Хауфе (Haufe). По тази причина няколко производителя на строителни продукти, сред които и Hörmann, основаха през 2017 г. професионалното сдружение „Bauprodukte Digital“. Целта на инициативата с етикета „productsforbim“ е практичното оформление на цифрови услуги и данни за продуктите, обмен на информация и опит, свързване на производители и клиенти и разширяване на цифровите вериги за създаване на стойност.

BIM данни
Всички данни за проектирането се регистрират, обработват и свързват в централен 3D модел. По този начин архитектите и проектантите могат например да използват съответно извършено рендериране за получаване на одобрение от строителния предприемач.

В Hörmann по темата за BIM работи един единствен екип. Той подпомага консултантите на Hörmann, които съпровождат архитектите, инженерите, изпълнителите на строежа или мениджърите на обекта при осъществяването на техните строителни проекти и помагат при разработването на концепциите на проектите. „Ние ценим високо практическата информация и затова сме в постоянен обмен с нашите партньори“, казва Хауфе (Haufe). BIM моделите се актуализират постоянно, така че качеството на проектирането се повишава и се осигурява надеждна употреба. По този начин всички участници в строителството могат още преди монтажа да видят цифровото изображение, включително цялата съществена информация и вариантите на продуктите на Hörmann. BIM данните за строителните елементи могат да се използват например още в ранната фаза на проектирането с цел определяне на количествата. Освен това всички BIM обекти могат да се адаптират към специфичните за продуктите области от размери. При това се вземат предвид също и зависимите размери, като например дълбочината на вмъкване при вратите.

BIM данни
BIM данните за продуктите на Hörmann са достъпни през програмата за архитекти на Hörmann. Също така при нужда от помощ екип на компанията е на разположение за връзка по телефон или чрез имейл.

Понастоящем BIM данните са достъпни през програмата за архитекти на Hörmann и могат да се ползват с Revit и Archicad. В допълнение към това е възможно и извличане на индивидуални IFC файлове директно от програмата с цел данните за продуктите на Hörmann да могат да се използват и в други програми за архитекти. BIM моделите Hörmann се предлагат на немски, английски, френски, испански, италиански, руски, полски и унгарски език, тъй като процесите по проектиране и реализация на строителни обекти стават все по-взаимосвързани и интернационални.

При наличие на въпроси потребителите могат да се свържат безплатно с BIM екипа на Hörmann на тел.: 05204 915-3717 или чрез имейл на адрес: bim@hoermann.de.

Снимки: Hörmann
Посетете и харесайте страницата ни във Facebook

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *