История на керамиката в България през последните 30 години

г. Автор
Керамичен завод Мирково

Стремеж към развитие, иновативност и отговорност към природата

Керамичното производство е първото овладяно от човека химично производство. Керамиката е първият изкуствен материал в историята на човечеството. Смята се, че е възникнала преди повече от 40 000 години. България има своите традиции в този занаят. Например в южната част на София (Сердика) при старите тухларни фабрики е имало голямо производство на строителна керамика – тухли, керемиди, водопроводни тръби. От тухли са били изградени крепостните стени с дебелина 2,2 метра и високи по 8 метра. Пример за изградени с керамика и традиционни за България са базиликата „Св.София“ и ротондата „Св.Георги“. Градоустройството през целия период на Българската държавност е съпътствано от керамиката в почти всеки неин аспект, както строителна, така и художествена. Има известен период, в който намаляват мащабите на организираното керамично производство и това е през османското владичество. След освобождението поради ясната необходимост от строителна керамика биват организирани тухларни и малки предприятия със занаятчийски характер. Първата истинска фабрика е основана през 1894 година, като в нея са произвеждани каменинови тръби ползвани за изграждането на канализацията на София, както и на други градове. Реалната индустриализация на керамичното производство се осъществява след 1950 година. По това време в страната е имало около 90 сезонни предприятия за тухли. През 1966-1969 година в България се изграждат заводи от най-модерен тип с вносно оборудване. По това време в България са били едни от най-модерните заводи в цяла Европа. През 70-те години на миналия век в България се популяризира изграждането на жилища с бетонови панели и поради това керамиката въпреки своите предимства минава на заден план в държавната сградна политика. През 1968 година е изграден първия цех за производство на тухли и керемиди в землището на село Мирково. След „промените“ през 1993 година Керамичен завод Мирково е придобит от фирма „Пролайф Технолоджи“ (Технологии за живота). Така заводът в Мирково става първия частен завод след промените.

Към настоящия момент на ниво средно образование специалност „Керамика“ се изучава единствено в град Троян. Районът е богат на находища за глина.
Въпреки, че се осъществява в сравнително малко предприятия, днес строителната керамика бележи своя възход. През последните 30 година основни заводи реализираха инвестиции в автоматизацията и в подобряване на процесите като по този начин подобриха многократно качеството, увеличиха капацитета си, както и асортимента си, според най-съвременните тенденции.

От суровата глина до крайния продукт

Интересното при производството на строителна керамика е, че дори добива на основната суровина – глината се смята за част от целия технологичен процес. Той е разделен на няколко етапа, като всеки един от тях е изключително важен за качеството на готовото изделие. След добива следва депониране на добитата глина по определен способ. Следва дозиране на глината и другите добавки. После се извършва глино-преработка, формоване, сушене и изпичане на изделията.

Керамичен завод Мирково

Съвременното производство в Керамичен завод Мирково разполага с най-съвременните производствени технологии и автоматизация, съобразени с настоящите изисквания за устойчивост, сигурност, здравина. Всички подобрения и нововъведения, реализирани през 30-годишната ни история, са съобразени с опазване на околната среда и съвременните тенденции за кръгова икономика.

Удовлетворяване на изисквания на клиента и развитието на пазарния сегмент в производството на керамични строителни продукти създават предпоставка за още по-голямо подобряване на керамичния продукт и цялостната услуга по реализацията на продукцията.

Керамичен завод Мирково

Дългогодишният опит и усилията на експерти за подобряване, надграждане и модернизиране на производствения процес в Керамичен завод Мирково го нареждат сред първенците за производство на керамични изделия в България и чужбина.

Керамичен завод Мирково

Нововъведенията и подобренията на технологичния процес са стъпка към постигане на амбициозните цели на компанията да отговори на пазарните нужди и изискванията за високо качество.

Въпреки нарастващото търсене на висококачествени керамични изделия у нас през последните 10 години, заводите в България в момента са под 7. Икономическата криза, високите изисквания и трудоемкият процес, свързан с качествени суровини, високотехнологично производство и тясно специализиран персонал, наложи затварянето на над 45 завода за производство на керамика.

Керамичен завод Мирково

От друга страна свиването на конкуренцията, значително повлия положително върху заводите, които продължиха своята работа, сред които и Керамичен завод Мирково. Бе създадена нова технологична линия за производство с възможност да произвежда много повече изделия от съвременен тип и с много по-високо качество.

Към настоящия момент „тухлата“ или керамичните блокове за зидария, какъвто е съвременният термин, е предпочитан градивен елемент, благодарение на съчетанието на редица ценни качества. Те са висока механична якост, ниска топлопроводимост, ниско обемно тегло, ниска равновесна влажност и др. Тя се е наложила като основен градивен материал във всички европейски страни и у нас постепенно заслужено пое водеща роля в строителството и в частност основно в жилищното. Керамичните изделия не ръждясват и не се окисляват като металните изделия, не гори като дървото, не бива атакувано от микроорганизми, поради което се счита за вечен строителен материал.

Керамичен завод Мирково

Историята на керамиката в България показва, че в сравнение с недалечното минало, когато традиционната четворка(3,85НФ) е заемала 90% дял в строителството, сега съотношението на четворката с другите формати е 50 на 50. Тенденцията е голямо форматните изделия да увеличат своя пазарен дял. Разбира се, при по-големите проекти, които изискват изграждането на големи площи, се използват големите блокове.

Големите блокове, които са традиционни, се използват и в по-малките населени места, където трудно се доверяват на новото и непознатото за тях.

Бъдещето пред производителите на керамични изделия се очертава благоприятно! Сградният фонд е доста остарял, който неминуемо ще бъде подменен.

Керамичен завод Мирково има капацитета, технологията, оборудването и екипа, с който да отговори на тенденциите в бранша и новия тип пазар и клиенти, които са информирани, мислещи и знаещи.
Посетете и харесайте страницата ни във Facebook

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *