PERI – надежден партньор в строителния процес

г. Автор
Браншове: Кофражи, Скеле
PERI

Строителната индустрия играе ключова роля във формирането на съвременната инфраструктура, сгради и съоръжения. Тя обаче не е лишена от своите предизвикателства. От логистични сложности до развиващи се стандарти за безопасност, строителният процес е изпълнен с голяма динамика и постоянна необходимост от подобрения и повишаване на ефективността. В този контекст PERI, един от водещите производители и доставчици на кофражи и скелета в света, може да бъде надежден партньор с над 50-годишен опит в предлагането на иновативни и високотехнологични решения.

PERI UP

През последните години се наблюдава активно навлизането на дигитализацията в строителния сектор, което води до значителни подобрения, но също така изправя индустрията пред нови и различни предизвикателства.

PERI винаги се е стремяла да следва и да интегрира в своите продукти и приложения последните тенденции в строителния процес. Ангажираността на компанията към справянето с предизвикателствата на индустрията е движеща сила в ежедневието на всеки служител. Един от приносите на PERI е развитието на кофражните системи и системите скеле, които не само ускоряват процесите, оптимизират разходите, но осигуряват и най-висока степен на безопасност при работа.

Безопасност

Поддържането на висок стандарт на ефективно и технологично строителство с гарантирана безопасност на работниците e стремеж на всеки строителен предприемач. Необходимостта от оптимизиране на сроковете за изпълнение, без да се компрометира качеството, налага увеличено внимание към мерките за безопасност. Тук PERI се намесва с разнообразни решения.

Новата система за обезопасяване в зоните на ръбовете на плочи PROKIT Alpha, мрежите за безопасност с височина на падане до 6 m, стълбищните кули за безопасен достъп на височина са само част от продуктите, които допълват богатото портфолио за системи за безопасност на PERI.

PROKIT Alpha

PERI


PROKIT Alpha е система за безопасност с нов дизайн, разработена по нов производствен процес, който прави системата още по-лека. Оптимизирането на вложения материал повишава икономическата й ефективност – без да се прави компромис с безопасността. Системата е с гарантирано най-високо качество и в съответствие с всички необходими стандарти.

Мрежи за безопасност

Системата може да се използва като предпазна мрежа за хора, както и за падащи предмети и малки части и заедно с PROKIT Alpha предлага отлично решение за безопасност при работа на височина.

Стълбищни кули за достъп

PERI UP Flex


Стълбищните кули от модулна система скеле PERI UP Flex с различна височина позволяват на персонала да се изкачва бързо и безопасно по височина без необходимост от изчакване. Още по време на монтажа сигурността е гарантирана без опасност от инциденти.

Дигитализация

PERI UP Flex

Дигиталните решения на PERI оптимизират различните процеси в строителството и като крайната им цел е да доведат до по-ефективно планиране, изпълнение и наблюдение на проектите. Техните дигитални апликации и софтуери улесняват реалното сътрудничество, позволявайки на заинтересованите страни в проекта да общуват ефективно и да правят информирани избори през целия жизнен цикъл на строителството.

Планиране

Правилното планиране е в основата на успеха на всеки проект. Различни софтуерни решения и клиентски портали ви позволяват да оптимизирате сложни задачи и процеси на вашия строителен обект. Чрез богатото софтуерно портфолио на PERI можете да проследите отблизо цял строителен проект. Те ви позволява и ви дават предимството да планирате фактори като оптимизация на количеството материал, случайни логистични разходи и времето, необходимо за всяка строителна фаза, с голяма точност и предварително.

PERI CAD, калкулатор на натоварване и системни конфигуратори

PERI

В допълнение към вътрешната PERI CAD система, се предлагат и други, лесни за употреба, софтуерни решения, които опростяват ежедневната работа. Конфигуратори за изчисление на бетоновия натиск, за конфигуриране на решения с трегерен кофраж на PERI, за оптимизиране на решения с подпорни кули и други са изключително лесни за работа, напълно безплатни и достъпни – уеб базирани без необходимост от сваляне на специални софтуерни продукти и/или файлове.

PERI библиотеки за елементи в BIM софтуер 

PERI

Потребителите на BIM софтуер са в състояние да се възползват от обширните библиотеки с елементи на PERI още от 2016 г. Също така PERI елементите могат да се намерят в софтуер като Tekla Warehouse от Trimble и в Library+ за REVIT. Пакетите данни PERI с библиотеките на елементите включват пълния каталог на артикулите за много кофражни системи на PERI за стени, плочи и колони, както и за елементи на системите скеле. Всички елементи са снабдени със съответните метаданни и по отношение на информационното моделиране на сградата, могат да се използват многократно по време на строителния процес. Това осигурява на планиращия необходимата прозрачност от фазата на планиране до етапа на доставяне на материала и действителното му използване на строителната площадка и дори поддръжката и съхранението му.

Организация 

Клиентски портали и софтуер за идентификация на материали

Онлайн клиентският портал myPERI е цялостна информационна платформа, посредством която може да се достъпи до важна информация за проектите, на които работите с PERI. myPERI опростява ежедневната работа по проекта чрез множество функции: oтчети за контрол на строителния обект; списък за връщане с картинки на материала; важни отчети в PDF и Excel формат; достъп до технически чертежи; сваляне на копия от фактури, протоколи за доставка и протоколи връщане; сваляне на продуктови брошури, както и инструкции за монтаж и употреба; индивидуално конфигуриране на достъпа; PERI контакти и още много. И всичко това е достъпно 24 часа на ден, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Надеждната функция за планиране на ресурсите и обширните функции за отчет осигуряват подробен преглед на разходите.

Изпълнение

Сензорна технология

За да бъде максимално рентабилен един строителен обект, е изключително важно да се гарантира прозрачност на процесите. Колкото повече информация е на разположение, толкова по-голям напредък ще бъде постигнат и по-малко непредвидени обстоятелства ще спъват изпълнението. За да подпомогне своите клиенти в по-доброто планиране, PERI предоставя система сензори за определяне на бетоновата якост и водоциментното съотношение. Ефективността на обекта може да бъде подобрена, ако е определена с точност якостта на бетона и съответния състав. Сензорите на PERI предоставят тази информация за нула време.

3D принтиране на сгради и други иновации 

Възможността за “отпечатване” на 3D модели на цели сгради беше демонстрирана наскоро. Тази технология и множество други иновации имат потенциала да променят нашата индустрия в значителна степен. Това е една от причините, поради които пионерската изследователска и развойна работа е от изключителна важност за създаване на иновативни технологии за всички въпроси, свързани с кофража, скелетата и инженеринга.

MESH технология Технологията MESH е дигитален производствен метод за стоманобетонни конструкции, който прави възможно производството на сложни или извити армировъчни клетки чрез автоматизиран процес. Създадената по този начин 3D решетъчна структура служи едновременно като кофраж и армировка и се запълва със специфична бетонова смес. Това позволява да се създават сложни форми и структури рентабилно без необходимостта от използването на конвенционален кофраж и без отпадъци.

Екология

Понеже светът става все по-осведомен по отношение на околната среда, строителната индустрия е изправена пред предизвикателството да сведе до минимум своя екологичен отпечатък. Ангажиментът на PERI към устойчивостта се отразява в техните иновативни решения, които насърчават ефективното преизползване на ресурси и намаляването на отпадъците. Техните модулни кофражни системи, например, са проектирани за повторна употреба, спомагайки за намаляването на строителните отпадъци и насърчаването на екологосъобразни строителни практики.

Значителните инвестиции на PERI в научноизследователска и развойна дейност подчертават тяхната отдаденост на непрекъснатото усъвършенстване и изпреварване на тенденциите в индустрията. Чрез сътрудничество с експерти и използване на най-съвременните технологии, PERI успява да разработи революционни решения, които се справят със сложностите на съвременното строителство. От гарантиране на безопасността на работниците и повишаване на продуктивността до насърчаване на устойчивостта, приносите на PERI са в съответствие с развиващите се нужди на индустрията. Докато строителният сектор продължава да се развива, партньорствата с компании като PERI ще имат ключова роля във формирането на по-безопасно, по-ефективно и устойчиво бъдеще за строителните проекти по света.
Посетете и харесайте страницата ни във Facebook

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *